Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Hương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3     63 (Mỹ thuật)      
4     61 (Mỹ thuật)      
5     62 (Mỹ thuật)      

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 82 (HĐNGLL) 74 (Mỹ thuật)       84 (Mỹ thuật)
2           72 (Mỹ thuật)
3   82 (Mỹ thuật) 81 (Mỹ thuật)   71 (Mỹ thuật)  
4     83 (Mỹ thuật)   73 (Mỹ thuật) 82 (GDCD)
5     81 (GDCD)   75 (Mỹ thuật) 82 (SHCN)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net