Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Vân

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   61 (Nhạc)        
3            
4   63 (Nhạc)        
5   62 (Nhạc)        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     84 (Nhạc)     81 (Nhạc)
2     74 (Nhạc)   83 (GDCD) 82 (Nhạc)
3   71 (Nhạc) 84 (GDCD)      
4   83 (Nhạc)     72 (Nhạc) 72 (HĐNGLL)
5   75 (Nhạc)     73 (Nhạc) 72 (SHCN)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net