Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Quang

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 61 (Chào cờ)   61 (Văn học)     61 (Văn học)
2 63 (GDĐP)   61 (Văn học)     61 (Văn học)
3            
4           61 (HĐ Trải nghiệm)
5           61 (SHCN)

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     82 (Văn học) 81 (Văn học) 81 (Văn học)  
2     82 (Văn học) 81 (Văn học) 81 (Văn học)  
3            
4       82 (Văn học)    
5       82 (Văn học)    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net