Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: H.Nhung

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 94 (Chào cờ) 92 (Văn học)   92 (Văn học)   94 (Văn học)
2   92 (Văn học)   92 (Văn học)   94 (Văn học)
3       94 (Văn học)   92 (Văn học)
4   94 (Văn học)       94 (HĐNGLL)
5   94 (Văn học)       94 (SHCN)

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   75 (Văn học)   75 (Văn học)    
2   75 (Văn học)   75 (Văn học)    
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net