Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Xuân

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 93 (Chào cờ) 62 (LS&ĐL(Sử))     62 (LS&ĐL(Sử)) 93 (Lịch sử)
2         61 (LS&ĐL(Sử)) 91 (Lịch sử)
3   92 (Lịch sử)     94 (Lịch sử) 61 (LS&ĐL(Sử))
4           93 (HĐNGLL)
5           93 (SHCN)

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       83 (Lịch sử) 83 (Lịch sử)  
2       84 (Lịch sử) 84 (Lịch sử)  
3       82 (Lịch sử)    
4         81 (Lịch sử)  
5       81 (Lịch sử) 82 (Lịch sử)  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net