Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Lộc

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         94 (Địa lí)  
3       93 (Địa lí) 93 (Địa lí)  
4     94 (Địa lí) 63 (LS&ĐL(Sử))    
5     63 (LS&ĐL(Sử)) 92 (Địa lí) 92 (Địa lí)  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   73 (Lịch sử)        
3   74 (Lịch sử)   72 (Lịch sử) 73 (Lịch sử)  
4   71 (Lịch sử)   75 (Lịch sử) 75 (Lịch sử)  
5   72 (Lịch sử)   71 (Lịch sử) 74 (Lịch sử)  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net