Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Bồng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3   91 (Địa lí)        
4   62 (LS&ĐL(Địa))   91 (Địa lí)    
5   61 (LS&ĐL(Địa))   63 (LS&ĐL(Địa))    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     73 (Địa lí)      
2         73 (Địa lí)  
3     74 (Địa lí) 75 (Địa lí) 75 (Địa lí)  
4     84 (Địa lí) 74 (Địa lí)    
5     82 (Địa lí) 83 (Địa lí) 81 (Địa lí)  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net