Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyên

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       62 (Công nghệ)    
2 61 (GDĐP)     63 (Công nghệ)    
3       61 (Công nghệ)    
4            
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           72 (Công nghệ)
2            
3   73 (Công nghệ)   74 (Công nghệ)   73 (Công nghệ)
4   75 (Công nghệ)   71 (Công nghệ) 74 (Công nghệ) 71 (HĐNGLL)
5   71 (Công nghệ)   75 (Công nghệ) 72 (Công nghệ) 71 (SHCN)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net