Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Tuấn

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         94 (Hóa học)  
2       94 (Hóa học) 92 (Hóa học)  
3     61 (KHTN(Sinh))   61 (KHTN(Hóa))  
4     62 (KHTN(Sinh)) 92 (Hóa học) 62 (KHTN(Sinh))  
5       61 (KHTN(Sinh)) 62 (KHTN(Hóa))  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           83 (Hóa học)
2           81 (Hóa học)
3            
4     81 (Hóa học)      
5     83 (Hóa học)      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net