Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Thức

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     92 (Tiếng Anh)   91 (Tiếng Anh)  
2     92 (Tiếng Anh)   91 (Tiếng Anh)  
3     91 (Tiếng Anh)      
4         92 (Tiếng Anh)  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         74 (Tiếng Anh) 73 (Tiếng Anh)
2     73 (Tiếng Anh)   74 (Tiếng Anh)  
3     73 (Tiếng Anh)     74 (Tiếng Anh)
4           73 (HĐNGLL)
5           73 (SHCN)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net