Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Vi

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 62 (Chào cờ)   62 (Toán)     62 (Toán)
2     62 (Toán)     62 (Toán)
3           62 (Tin học)
4         61 (Tin học) 62 (HĐ Trải nghiệm)
5         63 (Tin học) 62 (SHCN)

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     75 (Toán)      
2     75 (Toán)     75 (Toán)
3     71 (Toán)     75 (Toán)
4     71 (Toán)   71 (Toán)  
5         71 (Toán)  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net