Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Ánh                 84 84                           84 84          
Nga           71 71   73 73                 73 73 71 71                
Hiền           83 83   74 74       72 72 74 74 83     72 72 83              
H.Nhung           75 75                 75 75                          
Quang                     82 82       81 81   82 82 81 81                
Vân               71 83 75 84 74 84                 83   72 73 81 82   72 72
Hương 82         74   82         81 83 81               71 73 75 84 72   82 82
Cường               72 72                   72 72                    
Xít 81               81 81                                   81 81 81
Vi                     75 75 71 71                   71 71   75 75    
Phượng                           74 74       84 84 84   74     74   84 74 74
Tiến           82 82       83 83                   82 82 83 83          
Toàn                                                            
Kim           81 81   82 83           84 82 81 83               83   84  
Trâm 84         73 74 75     72 84 75     71 72 73               71 74 82   84
Hồng                                                            
Nhung           84 84 81     81   82 82 84           82   81              
Oanh 83         72 72 83     71 71 83   75           75 75 72         71 83 83
Thức                       73 73               74 74       73   74 73 73
Tuấn                           81 83                     83 81      
P.Quyên               84   82                         84 82            
Nguyên               73 75 71               74 71 75       74 72 72   73 71 71
Hạnh                               82 83 84               82 84 83    
Hòa                           73 73 73 73                          
Bồng                     73   74 84 82     75 74 83   73 75   81          
Lộc             73 74 71 72               72 75 71     73 75 74          
Xuân                               83 84 82   81 83 84   81 82          
Mai                     74 81 72 75 71 72   71 81 74 73         75 73   75 75
Tâm                                                            
Lợi                                                            
Nhứt                                                            
Nhật                       72         71                   71 72    
K.Anh                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net