Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Ánh               93 93 91       91 91                 93 91 91 93 93    
Nga   62       63 62 62                   63 62 62 63 63                
Hiền                                                            
H.Nhung 94         92 92   94 94           92 92 94               94 94 92 94 94
Quang 61 63                 61 61                           61 61   61 61
Vân             61   63 62                                        
Hương                         63 61 62                              
Cường           93 93   92 92           93 93 92               92        
Xít           91 91 94         94     91 91   94 94                    
Vi 62                   62 62                       61 63 62 62 62 62 62
Phượng                                                            
Tiến           61 63 63               61 61           63 63 61          
Toàn                     93 93       63 62 91 61 91 93   92 91 94          
Kim 92                         92 94                       92 94 92 92
Trâm                                                            
Hồng           94 94 61 61 63     62   61     62 93 93 61 62 62 94 93          
Nhung 63                   63 63                               63 63 63
Oanh                                                            
Thức                     92 92 91               91 91   92            
Tuấn                         61 62     94   92 61 94 92 61 62 62          
P.Quyên 91               91 93     93 63                       63 63 91 91 91
Nguyên   61                           62 63 61                        
Hạnh                     94 91 92   93 94         92 93 91              
Hòa                                                            
Bồng               91 62 61                 91 63                    
Lộc                           94 63     93 63 92   94 93   92          
Xuân 93         62   92                         62 61 94     93 91 61 93 93
Mai                                                            
Tâm                                                            
Lợi                                                            
Nhứt                                                            
Nhật                                                            
K.Anh                     91 94   93 92                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net