Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

Thời khóa biểu lớp: 92 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn học Tiếng Anh Văn học Sinh vật Toán
2   Văn học Tiếng Anh Văn học Hóa học Vật lý
3   Lịch sử Sinh vật Toán Công nghệ Văn học
4   Toán Vật lý Hóa học Tiếng Anh HĐNGLL
5   Toán GDCD Địa lí Địa lí SHCN

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net