Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 VAN Văn học Xã hội  
2 TOAN Toán Tự nhiên  
3 NN Tiếng Anh Xã hội  
4 LY Vật lý Tự nhiên  
5 HOA Hóa học Tự nhiên  
6 SINH Sinh vật Tự nhiên  
7 SU Lịch sử Xã hội  
8 DIA Địa lí Xã hội  
9 GDCD GDCD Xã hội  
10 C.NG Công nghệ Tự nhiên  
11 TIN Tin học Tự nhiên  
12 NHAC Nhạc Xã hội  
13 MT Mỹ thuật Xã hội  
14 TD Thể dục Xã hội  
15 PĐV PĐ Văn Tự nhiên  
16 PĐT PĐ Toán Tự nhiên  
17 PĐA PĐ Anh Tự nhiên  
18 PĐL PĐ Lý Tự nhiên  
19 PĐH PĐ Hóa Tự nhiên  
20 HĐNG HĐNGLL Xã hội  
21 SHCN SHCN Xã hội  
22 TCT TC Toán Tự nhiên  
23 TCA TC Anh Tự nhiên  
24 TCL TC Lý Tự nhiên  
25 CC Chào cờ Tự nhiên  
26 KHTN KHTN(Lí) Tự nhiên  
27 KHTNS KHTN(Sinh) Tự nhiên  
28 KHTNH KHTN(Hóa) Tự nhiên  
29 GDĐP GDĐP Xã hội  
30 LS&ĐL LS&ĐL(Sử) Xã hội  
31 LSĐL2 LS&ĐL(Địa) Xã hội  
32 HĐTNST HĐ Trải nghiệm Tự nhiên  
33 TC HOA TC Hóa Tự nhiên  
34 TNST,HN TNSTHN Xã hội  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net