Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
61 Văn học(4), Toán(4), Tiếng Anh(3), GDCD(1), Công nghệ(1), Tin học(1), Nhạc(1), Mỹ thuật(1), Thể dục(2), SHCN(1), Chào cờ(1), KHTN(Lí)(1), KHTN(Sinh)(2), KHTN(Hóa)(1), GDĐP(1), LS&ĐL(Sử)(2), LS&ĐL(Địa)(1), HĐ Trải nghiệm(1) 29
62 Văn học(4), Toán(4), Tiếng Anh(3), GDCD(1), Công nghệ(1), Tin học(1), Nhạc(1), Mỹ thuật(1), Thể dục(2), SHCN(1), Chào cờ(1), KHTN(Lí)(1), KHTN(Sinh)(2), KHTN(Hóa)(1), GDĐP(1), LS&ĐL(Sử)(2), LS&ĐL(Địa)(1), HĐ Trải nghiệm(1) 29
63 Văn học(4), Toán(4), Tiếng Anh(3), GDCD(1), Công nghệ(1), Tin học(1), Nhạc(1), Mỹ thuật(1), Thể dục(2), SHCN(1), Chào cờ(1), KHTN(Lí)(1), KHTN(Sinh)(2), KHTN(Hóa)(1), GDĐP(1), LS&ĐL(Sử)(2), LS&ĐL(Địa)(1), HĐ Trải nghiệm(1) 29
91 Văn học(5), Toán(4), Tiếng Anh(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh vật(2), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), HĐNGLL(1), SHCN(1), TC Toán(1), TC Anh(1), Chào cờ(1) 30
92 Văn học(5), Toán(4), Tiếng Anh(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh vật(2), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), HĐNGLL(1), SHCN(1), TC Toán(1), TC Anh(1), Chào cờ(1) 30
93 Văn học(5), Toán(4), Tiếng Anh(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh vật(2), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), HĐNGLL(1), SHCN(1), TC Toán(1), TC Anh(1), Chào cờ(1) 30
94 Văn học(5), Toán(4), Tiếng Anh(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh vật(2), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), HĐNGLL(1), SHCN(1), TC Toán(1), TC Anh(1), Chào cờ(1) 30

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net