Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Ánh Văn học 84(4) 4 4
Nga Văn học 71(4), 73(4) 8 8
Hiền Văn học 72(4), 74(4), 83(4) 12 12
H.Nhung Văn học 75(4) 4 4
Quang Văn học 81(4), 82(4) 8 8
Vân GDCD 83(1), 84(1) 14 14
Nhạc 71(1), 72(1), 73(1), 74(1), 75(1), 81(1), 82(1), 83(1), 84(1)
HĐNGLL 72(1)
SHCN 72(1)
Chào cờ 72(1)
Hương GDCD 81(1), 82(1) 14 14
Mỹ thuật 71(1), 72(1), 73(1), 74(1), 75(1), 81(1), 82(1), 83(1), 84(1)
HĐNGLL 82(1)
SHCN 82(1)
Chào cờ 82(1)
Cường Toán 72(4) 6 6
Tin học 72(2)
Xít Toán 81(4) 9 9
Tin học 81(2)
HĐNGLL 81(1)
SHCN 81(1)
Chào cờ 81(1)
Vi Toán 71(4), 75(4) 8 8
Phượng Toán 74(4), 84(4) 17 17
Tin học 73(2), 74(2), 75(2)
HĐNGLL 74(1)
SHCN 74(1)
Chào cờ 74(1)
Tiến Toán 82(4), 83(4) 8 8
Toàn 0 0
Kim Vật lý 81(1), 83(1) 10 10
Công nghệ 81(2), 82(2), 83(2), 84(2)
Trâm Vật lý 71(1), 72(1), 73(1), 74(1), 75(1), 82(1), 84(1) 15 15
GDCD 71(1), 72(1), 73(1), 74(1), 75(1)
HĐNGLL 84(1)
SHCN 84(1)
Chào cờ 84(1)
Hồng 0 0
Nhung Tiếng Anh 81(3), 82(3), 84(3) 11 11
TC Anh 82(1), 84(1)
Oanh Tiếng Anh 71(3), 72(3), 75(3), 83(3) 16 16
HĐNGLL 83(1)
SHCN 83(1)
TC Anh 83(1)
Chào cờ 83(1)
Thức Tiếng Anh 73(3), 74(3) 9 9
HĐNGLL 73(1)
SHCN 73(1)
Chào cờ 73(1)
Tuấn Hóa học 81(2), 83(2) 5 5
TC Hóa 83(1)
P.Quyên Hóa học 82(2), 84(2) 6 6
TC Hóa 82(1), 84(1)
Nguyên Công nghệ 71(2), 72(2), 73(2), 74(2), 75(2) 13 13
HĐNGLL 71(1)
SHCN 71(1)
Chào cờ 71(1)
Hạnh Sinh vật 82(2), 83(2), 84(2) 6 6
Hòa Toán 73(4) 6 6
Tin học 71(2)
Bồng Địa lí 73(2), 74(2), 75(2), 81(1), 82(1), 83(1), 84(1) 10 10
Lộc Lịch sử 71(2), 72(2), 73(2), 74(2), 75(2) 10 10
Xuân Lịch sử 81(2), 82(2), 83(2), 84(2) 8 8
Mai Sinh vật 71(2), 72(2), 73(2), 74(2), 75(2), 81(2) 15 15
HĐNGLL 75(1)
SHCN 75(1)
Chào cờ 75(1)
Tâm Thể dục 81(2), 82(2), 83(2), 84(2) 8 8
Lợi Thể dục 71(2), 72(2), 73(2), 74(2), 75(2) 10 10
Nhứt 0 0
Nhật Địa lí 71(2), 72(2) 4 4
K.Anh 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net