Trường : THCS CHU VĂN AN - HỘI AN
Học kỳ 1, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 04/10/2021

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Ánh Văn học 91(5), 93(5) 10 10
Nga Văn học 62(4), 63(4) 9 9
GDĐP 62(1)
Hiền 0 0
H.Nhung Văn học 92(5), 94(5) 13 13
HĐNGLL 94(1)
SHCN 94(1)
Chào cờ 94(1)
Quang Văn học 61(4) 8 8
SHCN 61(1)
Chào cờ 61(1)
GDĐP 63(1)
HĐ Trải nghiệm 61(1)
Vân Nhạc 61(1), 62(1), 63(1) 3 3
Hương Mỹ thuật 61(1), 62(1), 63(1) 3 3
Cường Toán 92(4), 93(4) 10 10
TC Toán 92(1), 93(1)
Xít Toán 91(4), 94(4) 8 8
Vi Toán 62(4) 10 10
Tin học 61(1), 62(1), 63(1)
SHCN 62(1)
Chào cờ 62(1)
HĐ Trải nghiệm 62(1)
Phượng 0 0
Tiến Toán 61(4), 63(4) 8 8
Toàn Vật lý 91(2), 93(2) 11 11
Công nghệ 91(1), 92(1), 93(1), 94(1)
KHTN(Lí) 61(1), 62(1), 63(1)
Kim Vật lý 92(2), 94(2) 7 7
HĐNGLL 92(1)
SHCN 92(1)
Chào cờ 92(1)
Trâm 0 0
Hồng Tiếng Anh 61(3), 62(3), 93(3), 94(3) 17 17
GDCD 61(1), 62(1), 63(1)
TC Anh 93(1), 94(1)
Nhung Tiếng Anh 63(3) 6 6
SHCN 63(1)
Chào cờ 63(1)
HĐ Trải nghiệm 63(1)
Oanh 0 0
Thức Tiếng Anh 91(3), 92(3) 8 8
TC Anh 91(1), 92(1)
Tuấn Hóa học 92(2), 94(2) 10 10
KHTN(Sinh) 61(2), 62(2)
KHTN(Hóa) 61(1), 62(1)
P.Quyên Hóa học 91(2), 93(2) 10 10
HĐNGLL 91(1)
SHCN 91(1)
Chào cờ 91(1)
KHTN(Sinh) 63(2)
KHTN(Hóa) 63(1)
Nguyên Công nghệ 61(1), 62(1), 63(1) 4 4
GDĐP 61(1)
Hạnh Sinh vật 91(2), 92(2), 93(2), 94(2) 8 8
Hòa 0 0
Bồng Địa lí 91(2) 5 5
LS&ĐL(Địa) 61(1), 62(1), 63(1)
Lộc Địa lí 92(2), 93(2), 94(2) 8 8
LS&ĐL(Sử) 63(2)
Xuân Lịch sử 91(1), 92(1), 93(1), 94(1) 11 11
HĐNGLL 93(1)
SHCN 93(1)
Chào cờ 93(1)
LS&ĐL(Sử) 61(2), 62(2)
Mai 0 0
Tâm Thể dục 91(2), 92(2), 93(2), 94(2) 8 8
Lợi Thể dục 61(2), 62(2), 63(2) 6 6
Nhứt TC Toán 91(1), 94(1) 2 2
Nhật 0 0
K.Anh GDCD 91(1), 92(1), 93(1), 94(1) 4 4

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 30-09-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net